Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan!
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over magie & divinatie.

maandag, oktober 09, 2006

Een nieuwe stek

Nieuwe Maan heeft een nieuwe stek gevonden waar alles op 1 plek staat.
Alle nieuwe artikelen zullen vanaf heden op de nieuwe site geplaatst worden.
Ik nodig je van harte uit voor een bezoekje en je bookmark aan te passen.
Deze site zal aan het eind van dit jaar worden opgeheven.
Kom je kijken?
Groet, Willie

www.ezinenieuwemaan.nl

donderdag, januari 12, 2006

Het magische vierkant

Een magisch vierkant is een rooster waarin getallen zo zijn geordend dat de rijen en kolommen elk het zelfde getal opleveren als ze worden opgeteld. Dit getal wordt de constante genoemd. De afmetingen van een magische vierkant noemen we de orde, welke aan gegeven wordt met N. Met de orde kun je de constante berekenen met behulp van de volgende formule: 1/2(N3+N)
Hieronder zie je het magisch vierkant van de orde 3. De constante is 15.

Een magisch vierkant wordt standaard genoemd als zij de getallen 1 t/m N2 bevat. Er bestaan ook magische vierkanten waarin speciale getallen zijn verwerkt zoals bijvoorbeeld de getallen van je geboortedatum.
Bij een panmagisch vierkant is ook de som van de diagonalen gelijk aan de constante en bij een volkomen perfect magisch vierkant is de constante tevens terug te vinden in elke 2x2 deelvierkant.

De geschiedenis van het magische vierkant gaat terug tot voor onze jaartelling. Volgens de Chinese overlevering had de mythische keizer Yu een visioen waarin hij aan de oever van de rivier Lo een schilpad zag. Op het schild ontwaarde hij een rooster van 3 bij 3 waarin de getallen 1 t/m 9 waren verwerkt in de vorm van punten. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat de som van de rijen, kolommen en diagonalen dezelfde uitkomst hadden. Het werd geïnterpreteerd als een bovennatuurlijk teken van orde en balans in het universum en zou daarom magische krachten bezitten. Dit meest elementaire magische vierkant werd de Lo shu genoemd, wat “kaart van de rivier” zou betekenen. Vanaf die tijd speelde de Lo shu een belangrijke rol in het Chinese denken. Zij diende als inspiratie bron voor het bouwen van tempels met negen ruimtes. De posities van de getallen werden verwerkt in de Daoist dans en houdingen in de tai chi. Daarnaast werd ze gebruikt in toekomstvoorspellingen, talismannen en Feng Shui. Voor de Chinezen staan de even getallen staan voor Yin, de aarde, het vrouwelijke aspect, en de oneven getallen voor yang, de hemel, het mannelijke aspect.
Pas na de 13de eeuw maakten de Chinezen magische vierkanten van een grotere orde. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de Lo Shu gezien werd als een magisch object en niets iets waarop gestudeerd kon worden uit nieuwsgierigheid.

Het eerste magische vierkant van de orde 4 duikt op in India omstreeks de eerste eeuw na onze jaartelling en werd gemaakt door de wiskundige Nagarajuna. In Jaina geschriften die uit de 12de eeuw dateren is de eerste perfect magische vierkant gevonden. Jaina is een religie en filosofie. Het is niet bekend welke rol het magische vierkant in deze religie speelde.

De eerste vierkanten van de orde 5 en 6 zijn gevonden in Arabische geschriften van rond de eerste eeuwwisseling. Waarschijnlijk hadden zij de kennis opgedaan van de Indiërs daar zij delen van India een tijd hebben beheerst. De wiskundige Al- Buni werkte intensief met magische vierkanten en geloofde in de bovennatuurlijke eigenschappen die zij zouden bezitten. Bronnen vermelden dat magische vierkanten werden gebruikt om astrologische berekeningen te maken en voorspellingen te doen.

Via de Arabieren bereikt de kennis over de magische vierkanten Europa. De Griek Manual Moschopoulos schrijft in 1300 echter alleen over de wiskundige eigenschappen.
Pas anderhalve eeuw later worden de magische eigenschappen gedocumenteerd door de Italiaan Marsilio Ficino die medeoprichter was van een magische school. De meest gedetailleerde beschrijvingen over de magische eigenschappen van de vierkanten en hoe ze te construeren kunnen we nu nog lezen in het werk van Agrippa.
Hij legt hierin verbanden tussen de magische vierkanten en de planeetenergieën.

In 1514 maakte Albrecht Durer zijn beroemde houtsnede “Melancholia” waar een magisch vierkant in de orde van 4 een onderdeel is. Volgens Agrippa heeft dit vierkant correspondenties met jupiter. Er is een figuur te zien welke we als archetype van de denker terug zien in vele andere kunstwerken. Het figuur heeft een depressieve uitdrukking want het kan de oplossing niet vinden. Het magische vierkant van Jupiter brengt de energie van die planeet en zal helpen de depressie te verdrijven.

De constructie en correspondenties van de magische vierkanten.
In de theorie van de sympathetische magie draait alles om het ordenen van objecten, kleuren, geluiden etc. die dezelfde energie dragen. Door deze bij elkaar te brengen kun je die energie versterken en richten op een bepaald doel. In de middeleeuwen zochten magiërs en occultisten naar correspondenties die pasten bij de (toen) bekende 7 planeten: de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.
De magische vierkanten werden als rekenkundige archetypes van de planeten beschouwd. De orde en de constante bepaalde onder welke invloed een bepaald magisch vierkant stond.
Wie de grondlegger is geweest van de toewijzing van getallen aan de planeten is onduidelijk. Veel bronnen verwijzen naar Agrippa, maar ook de Arabieren en de Babyloniers worden genoemd. De laatst genoemden geloofden dat de aarde het middelpunt van de kosmos was waar de 7 planeten omheen draaiden en wel in de volgende orde: Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter, Saturnus. Zij gaven de planeet die het verst van de aarde verwijderd was het kleinste magische vierkant. Saturnus kreeg de orde 3 toegewezen, Jupiter orde 4, enz. Opvallend in dit systeem is het feit dat de Zon aan de orde 6 is gekoppeld. Hiermee loopt de theorie in de pas met een heel oud numerologisch systeem uit Soemerië. In deze cultuur werd de zon vereerd en zij hadden een zesvoudig telsysteem waarin werd vast gelegd dat de dag 24 uur duurde en de zon opkwam om 6 uur en onderging om 18 uur. Daarnaast legde zij voor het eerst vast dat een cirkel uit 360 graden bestaat. Pythagoras noemde in zijn getallentheorie de 6 het eerste perfecte nummer. Met deze feiten is het te begrijpen dat het magische vierkant in de orde van 6 met een constante van 666 een diepe indruk maakte op de grondleggers van de westerse magie.

Om je magische intentie kracht te geven kunnen magische vierkanten worden ingezet als talisman. Agrippa beschrijft hoe een liefdes talisman kan worden gemaakt door het magische vierkant van Venus (orde 7) te graveren op een plaatje koper.
Daarnaast kan het magische vierkant gebruikt worden om magische tekens (sigils) te maken.
Hiervoor kies je een trefwoord wat je magische intentie beschrijft. Het woord zet je om in cijfers zoals dat in de numerologie wordt gedaan. Daarna kies je het magische vierkant dat de gewenste energie belichaamt. Hierover leg je een overtrekpapiertje en trek je een lijn tussen de cijfers van je trefwoord.
Als voorbeeld: Mijn naam Willie bestaat uit de cijfers 593395. Stel ik wil een sigil van mijn geboorteplaneet, de maan. Hiervoor kies ik het magische vierkant in de orde van 9.
Op het overtrekpapiertje trek ik dus een lijn van 5 naar 9 naar 3, nog een keer naar 3, weer naar 5 en weer terug naar 9.

Er bestaan verschillende algoritmes en geometrische formules om zelf magische vierkanten te maken. Ik bespreek alleen de formules die ik zelf onder de knie heb.

Voor vierkanten van de oneven orde:
Teken het raamwerk voor de gewenste orde. Plaats de 1 in het midden van de bovenste rij. Plaats de volgende cijfers diagonaal naar rechts behalve:
*Als de bovenste rij bereikt is. Het volgende nummer wordt dan geplaatst op de onderste rij alsof deze boven de bovenste rij staat. (tip: zie het vierkant als een cilinder waarbij de boven en onderkant elkaar raken)
*Als de meest rechtse rij bereikt is plaats je het volgende cijfer in de meest linkse kolom alsof deze naast de rechtse staat. (zie het vierkant nu als een cilinder waar de zijkanten elkaar raken)
*Als je een vakje bereikt wat al bezet is ga je verder onder het laatste getal.

Voor vierkanten in de orde van vier en meervouden hiervan:
Teken het raamwerk voor de orde van 4. Plaats hierin de cijfers 1 t/m 16 van links naar rechts en van onder naar boven. Maak een tweede raamwerk waarin je de cijfers plaats maar dan van rechts naar links startend van onder naar boven. Trek de diagonalen on het eerste vierkant. Alle getallen die door het diagonaal worden geraakt verwissel je met de getallen die in het tweede vierkant staan. Denk eraan dat als je met meervouden van vier werkt je moet werken met subdiagonalen. In een magisch vierkant van 8 zitten 2 diagonalen en 8 subdiagonalen.

woensdag, november 23, 2005

Weermagie

Het idee dat je het weer zou kunnen beïnvloeden heeft de mens al sinds de oudheid bezig gehouden. Het belangrijkste motief had te maken met het feit dat ze afhankelijk waren van het weer voor de oogst. Te weinig regen zou het gewas verschralen en zonder wind kwam een zeeman niet op zijn bestemming om te vissen.
Figuren die werden geacht het weer te kunnen beïnvloeden of te voorspellen namen een prominente plaats in binnen de gemeenschap. Vaak was het de koning, een priester, medicijnman of sjamaan. Dat dit een ridicule bezigheid kon zijn blijkt wel uit het feit dat de weermannen uit die tijd vaak door geweld om het leven kwamen. Zolang het weer gunstig was voor de oogst hadden zij veel macht, aanzien en rijkdom. Maar op het moment dat zij het aan het verkeerde eind hadden werden zij verdacht van kwade machten.
Om weermagie te bedrijven werd vaak gebruik gemaakt van sympathetische magie. Dit wil zeggen dat in het klein werd nagebootst wat men in het groot wilde hebben.
Om regen af te dwingen werden takken van de Brem in water gedoopt en daarmee besproeide men het land. Brem had de reputatie winden aan te roepen waarmee regen kon worden aangevoerd. Een gelijk resultaat werd verwacht van een vuursteen over de schouder naar het westen gegooid. De vuursteen symboliseerde het onweer en het westen is de windrichting waar de meeste kans is op vochtige lucht.
Andere vormen van weermagie zij het verbranden van varens om regen op te roepen of het losmaken van knopen voor wind.
Andere vormen van weermagie zij het verbranden van varens om regen op te roepen of het losmaken van knopen voor wind.

Maar er werden ook wel varkensharen gekookt om wind op te roepen. Men meende dat de varkens de wind kunnen ruiken. Dit gebruik heeft waarschijnlijk te maken met de observatie dat varkens beweeglijker dan normaal zijn als er een weersverandering op komst is.
En daarmee komen we bij de meest waarschijnlijke manier waarop de weermagiërs te werk gingen: Zij observeerden de natuur, trokken daar hun conclusies uit en verwerkte dit in een ritueel.
Niet alleen de hemel, maar ook het planten en dierenrijk werd bestudeerd op zoek naar tekens van weersveranderingen.

Tekens van regen:
De anemoon sluit zijn bloem.
Het pluis van de paardebloem valt af zonder invloed van de wind.
De bloem van de guichelheil blijft dicht in de ochtend.
Het blad van de klaver voelt ruw aan.
De roeken zijn luidruchtig.
De zwaluw vliegt laag bij de grond.
Een rode zonsopgang.
Een groene tint boven de avondzon.
Een bleke maan.
Een ring om de maan.
Mist vanaf het land.

Tekens van mooi weer:
Een rode zonsondergang.
Een heldere maan.
Mist vanaf zee.
Spinnen actief met weven.
Als vleermuizen vliegen.
Als muur zijn bloempjes opent is er minimaal 4 uur geen regen.
Als er in de ochtend blauwe plekken te zien zijn tussen de bewolking.
Als de regen valt voor 7 uur is het droog om 11 uur.

Of het weer werkelijk beïnvloedbaar is via magie lijkt mij discutabel. Er zijn mensen die beweren dat het weer beïnvloedbaar is door gedachten. Of het waar is of niet, we hebben te maken met zeer grote krachten. Elke vorm van magie beïnvloed een bestaand evenwicht. In mijn ogen zijn die krachten te groot om de gevolgen te overzien.

Het ligt meer voor de hand om gebruik te maken van de energie van het weer.
Elk weerstype heeft zijn eigen energie die je kunt aanwenden om je doel te bekrachtigen. Enkele suggesties:
Regen: reinigen
Sneeuw: transformeren
Wind: van richting veranderen
Zon: energie
Dauw: regenereren
IJs: vastleggen

zondag, november 20, 2005

Zwarte magie.

Magie is al zo oud als de mensheid zelf. Men was er van overtuigd dat alles om hen heen bezield was. Of dit nu om het weer, het gewas, een verblijfplaats of een ziekte ging.
Om de geesten gunstig te stemmen leerden zij er mee te communiceren. Naarmate zij de kunst machtig werden en leerden hoe zij zich moesten wapenen tegen “kwade geesten” leerden zij ook hoe ze te manipuleren.
Met zwarte magie komen we in contact met de donkerste aspecten van ons zijn. De motieven om zwarte magie te bedrijven zijn niet langer ethisch maar egoïstisch.
Hoewel we geneigd zijn om de magische kunsten van onze voorouders te romantiseren, was dat lang niet altijd het geval. Over de hele wereld zijn praktijken bekend die middels verminkingen of rituele offers het doel hadden de macht over bepaalde zaken af te dwingen. Toen, maar ook in de 21ste eeuw!
De meeste gevallen van zwarte magie blijken echter een product te zijn van onze eigen angst. Een niet te onderschatten aspect, daar magie voor een groot gedeelte stoelt op de kracht van de gedachte. Alleen al het toelaten van de gedachte dat een vloek jouw leven zou beheersen is genoeg om angst te zaaien. Vertrouwen in je zelf en het distantiëren van zwarte magie is dus in veruit de meeste gevallen afdoende om er niet door te worden geraakt.

Van origine is hekserij geen duistere kunst. Veel van de vervolgde heksen waren niet meer dan kruidendeskundigen met kennis van de wetten der natuur en de verbanden onderling. Het is dan ook verschrikkelijk dat in de middeleeuwen duizenden vermeende heksen onschuldig zijn verbrand. Ik denk wel dat er door het geromantiseerde beeld dat momenteel leeft in de hedendaagse hekserij een deel onderbelicht blijft. Namelijk dat de kennis en kunde van de hekserij in verkeerde handen ook veel onheil kan brengen. Denk maar aan het Satanisme en de Voodoo. Het is niet mijn bedoeling om beide te bestempelen als alleen maar zwarte magie, maar het zijn wel twee sprekende voorbeelden van hoe het mis kan gaan als er mensen mee aan de slag gaan die leven met wrok en jaloezie.
Het valt niet te ontkennen dat bij veel mensen nog steeds een angst leeft voor heksen. En juist de angst kan alles weer buiten proporties brengen zoals dat ook gebeurde bij het verschijnen van de Heksenhamer. Als beoefenaarster van magie zie ik het dan ook als een grote verantwoordelijkheid om er zeer integer mee om te gaan.
In die zin begrijp ik ook wel de geheimhouding van verschillende groeperingen. Maar ook hier schuilt weer een adder onder het gras. Door de geheimhouding weet je niet precies van te voren waar je je mee in laat. Met name de verschillende loges hebben hierdoor een slechte naam gekregen. (en vaak niet onterecht)

Als je de principes van magie onder de knie hebt kan er een gevoel van onaantastbaarheid ontstaan. In deze potentiële gevaarlijke situatie kan de scheidingslijn tussen witte en zwarte magie heel dun worden. Want een ieder bezit zijn duistere kanten, net zoals er in elke man een vrouwelijk deel zit en in elke vrouw een mannelijk deel. De ware kunst is dan op het verlichte pad te blijven.

vrijdag, juli 01, 2005

Verenmagie

Veren hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad op de mens. In al haar kleuren en vormen zijn het schatten van de natuur. De veer heeft in meerdere culturen symbolische of magische waarden. Het dragen van veren gaf een bepaald aanzien of werden ingezet als spiritueel medicijn.

In het oude Egypte was de struisvogelveer een symbool voor Shu, de god van de lucht en Ma’at, de godin van de waarheid. De godin werd altijd afgebeeld met een struisvogelveer in het haar. De veer zelf was haar symbool.
In de Egyptische kunst werd de veer afgebeeld in scènes die zich afspeelden in de zaal van Ma”at. Hier kwamen de overledenen om beoordeeld te worden of ze het leven na de dood waardig waren. De zetel van de ziel, het hart, werd hiertoe gewogen op een balans.
Aan de ene kant het hart, aan de andere kant de struisvogelveer. Als het hart vrij zou zijn van zonden zou het lichter zijn dan de veer. Andere goden die de ceremonie bijwoonden hielden vieren in hun hand.

Het gebruik van veren is het meest bekend van de indianen. In hun optiek heeft alles op aarde een ziel. Of het nu om stenen, grond, bomen, dieren of mensen gaat, elk heeft een eigen persoonlijkheid. Het geeft hun verbondenheid met de natuur aan en zij geloven dat de lessen van het leven zijn hierin zijn af te lezen.
Daar vogels in de lucht leven worden ze gezien als de verbintenis tussen hemel en aarde en als boodschapper tussen deze twee werelden.
Elke soort heeft zijn eigen karakter en een eigen boodschap. Daar veren worden gezien als het “haar” van de vogel en de spirituele kracht zich volgens de indianen in het haar bevindt, geven veren spirituele kracht.
De veer van de Arend is de boodschapper van het leven. De veer is wit met een zwarte top. In deze tweedeling zien zij de bron van het leven: man en vrouw, licht en donker, zomer en winter, leven en dood. De veer wordt geschonken tijdens passage riten zoals het afronden van een studie of het verkrijgen van een stamnaam.
Als een Arendveer wordt gevonden wordt deze met ceremonieel opgepakt. De veer wordt dan gezien als een boodschap van de grote geest, die zich tijdens de ceremonie zal openbaren.
Het is traditioneel om boven de wieg van een baby een dromenvanger te hangen met een veer in het midden. Terwijl de baby ziet hoe de veer danst in de wind krijgt het de eerste les van het leven: De veer als symbool voor de adem, essentieel voor het leven.

In vroegere tijden werden vogels gevangen om een enkele veer te plukken. Ze gebruikten daartoe pijlen met stompe punten. Hierdoor werd de vogel tijdelijk uitgeschakeld en kon later weer zijn weg gaan. Met bloed besmeurde veren verliezen namelijk al hun kracht. Ook werden vogels wel tam gemaakt door ze te voeren.
Dit alles is niet meer van deze tijd. Mijn ervaring is dat elke wandeling in de natuur een veer oplevert. Het is een kwestie van oplettendheid. Hou er rekening mee dat het verzamelen van veren in principe verboden is. Veel vogels zijn bedreigd en dienen met respect behandeld te worden. Het meenemen van veren vanaf je vakantiebestemming is strafbaar.

Veren kunnen worden ingezet om je magie kracht te geven. Als symbool voor het element lucht brengen ze je de kracht van de betreffende vogel. De betekenis van een veer kun je ontdekken door de vogel die de veer heeft geschonken te bestuderen. Zijn levenswijze en karakteristieken vertellen je zijn boodschap.
Als je een veer vind is het interessant om stil te staan bij het moment; waarom vind je juist nu, op deze plek die veer? Welke boodschap kun je er in vinden?

Om je op gang te brengen volgen nu wat trefwoorden en slagzinnen die passen bij verschillende vogels. Om veren te identificeren verwijs ik je naar de startpagina van Nieuwe Maan, Daar vind je de link onder “schatten der aarde”.

Kip/Haan: De start van iets nieuws, antwoorden vinden die anderen niet zien,
Eend: Waterenergie, door emoties heen kunnen kijken.
Kalkoen: Opoffering voor een hoger doel, een geschenk oogsten.
Duif: brengt vrede en liefde, begrip van zachtheid.
Ekster: intelligentie. De balans tussen licht en donker, geluk
Buizerd: Dood en wedergeboorte, nieuwe visie
Uil: Maanmagie, wijsheid, berichtgever van het verborgene.
Patrijs: Vruchtbaarheid, zelfstandig werken, vrouwelijke energie.
Mus: verlangen, manifestatie van nieuwe liefde.
Meeuw: De kracht van het samenzijn, bescherming.
Kauw: monogamie, aanpassingsvermogen.

donderdag, juni 30, 2005

De boodschap van de kaars

Het kijken in de vlam heeft op iedereen een haast hypnotiserend effect. Met weinig moeite dwaal je af naar andere werelden. Het is de ideale manier om je te concentreren of te mediteren.
Vuur kan op zichzelf niet bestaan. Daarvoor heeft het andere elementen nodig. Hieruit leiden we af dat zij een transformerend karakter heeft. Vuur correspondeert met passie, wilskracht en autoriteit. Van al deze eigenschappen maak je gebruik met kaarsenmagie.
Als je de kaarsjes van je verjaardagtaart hebt uitgeblazen terwijl je een wens deed, heb je in feite al aan kaarsenmagie gedaan. Want alle principes van magie kwamen aan bod: Concentratie: het uitblazen van alle kaarsjes, Visualisatie: de wens en Wilskracht: het geloof dat de wens uitkomt.
Kaarsenmagie is een van de meest toegankelijke vormen van magie. Het vergt weinig ritueel en de benodigdheden zijn overal te krijgen. Elke slaap of zitkamer voldoet om kaarsenmagie toe te passen.
Als je kaarsen aanschaft houd dan rekening met de maat. Het is bij de meeste rituelen de bedoeling dat de kaars in zijn geheel opbrandt. De zogenaamde kerstboomkaarsjes zijn hiervoor de ideale maat. Binnen twee uur zijn deze opgebrand. Zorg ook altijd voor een veilige plek waar de kaars kan opbranden als je er niet bij wilt blijven zitten. Wees praktisch en zet haar bijvoorbeeld in de badkuip. Als een ritueel om herhaling vraagt heb je een grotere maat nodig. De meeste heksen vinden het niet gepast om de kaars uit te blazen. Gebruik een kaarsendover of knijp de vlam met natte vingers uit.
Je kunt natuurlijk ook zelf kaarsen maken. In mijn optiek geeft je de kaars daarmee meer kracht. Een smalle hoge pan zoals de aspergepan werkt goed om de kaarsen in te trekken. Je kunt de was kleuren met voedselkleurstof.

Veel heksen hechten er waarde aan dat de kaars door en door gekleurd is. Mijn eigen ervaring is dat andere kaarsen ook kunnen werken. Niet alleen het feit dat de kaars door en door gekleurd is geeft de doorslag of je magie zal werken. Er zijn meerdere facetten waarmee je rekening kunt houden om het geheel kracht te geven. Uiteindelijk doen je eigen concentratie, visualisatie en wilskracht dat.
De kleur van de kaars is aangepast aan je intentie en daarbij kun je de kaars nog versieren met inscripties. Denk hierbij aan de symbolen van de dierenriem, alchemistische symbolen, runen of zelfgemaakte. Allen dienen te corresponderen met je wens.
Om de kaars te wijden zalf je de kaars met olie. Als draagolie gaat mijn voorkeur uit naar jojoba olie. Ze is reukloos en lang houdbaar. Je kunt de olie eventueel versterken met een toepasselijke etherische olie. Om iets naar je toe te halen zalf je naar het midden van de kaars. Begin net iets onder de lont. Daarna vanaf de onderkant naar het midden. Ga zo de kaars rond. Zalf met je vinger,telkens in de zelfde richting. Om iets te bannen zalf je van het midden naar de einden.
Een ander aspect om rekening mee te houden is timing. Maak gebruik van de maanfase, de maan in de tekens en de planeeturen.

Het is van belang dat je altijd een maagdelijke kaars gebruikt. Kaarsen die al gebruikt zijn hebben vibraties opgepakt die je intentie kunnen verstoren. Overweeg om je kaars aan te steken met een actieve bron, zoals een houtspaander of een kaars die je daar speciaal voor gebruikt. Lucifers bevatten namelijk sulfer, een element dat correspondeert met bannen. Je intentie kun je opschrijven op een papiertje. Ook hier kun je weer met kleuren en symbolen werken. Het papiertje wordt in de kaarsvlam verbrand. Zorg voor een vuurvaste schaal (bijvoorbeeld je ketel) waarin je het brandende papiertje kunt laten vallen.

Als het papiertje is verbrand neem je de tijd om naar de vlam te kijken, terwijl je concentreert op het doel van je ritueel. Dit is de tijd dat de vlam van zich kan doen spreken. Wees je bewust van de grootte van de vlam, de rook, de kleuren die zich manifesteren en de bewegingen die ze maakt. Let ook op geluiden zoals sissen of knappen.

Als je de kaars aansteekt en er is zwarte rook: Negatieve energie uit je wens worden verwijderd.
Witte rook: Je doel zal bereikt worden maar er zijn nog wat strubbelingen te verwachten.

Een sterke vlam: De kaars stuurt veel energie naar je doel.
Een zwakke vlam: De energie van de kaars werkt langzaam. Er kan sprake zijn van negatieve vibraties in je intentie of tegenwerking voordat je doel bereikt wordt. Is je doel duidelijk genoeg?
Springende vlam: Je doel bevat sterke emoties. Zijn je intenties positief? Ben je geaard en geconcentreerd?

Rook naar het noorden: Je werk voor het doel zal vruchtbaar zijn.
Rook naar het zuiden: Succes komt snel maar zal van korte duur zijn.
Rook naar het oosten: Je zult geduld moeten hebben en slim moeten zijn. Wellicht moeten je motieven opnieuw onderzocht worden.
Rook naar het westen: Je bent te emotioneel betrokken. Neem afstand en verhelder je gedachten.

Af en toe geluiden: Teken van intieme conversatie en pure gedachten.
Constant mild geluid: Teken van aanwezigheid van een autoriteit.
Frequent sissen en knappen: Teken van onenigheid.
In het algemeen geldt: Hoe meer geluid, hoe meer tegenwerking je zult ondervinden.

Mocht de kaars om wat voor een reden dan ook uit gaan, dan is het werk gedaan. Het is niet de juiste tijd of je intentie kan geen doorgang vinden.

maandag, april 18, 2005

Knopen en koorden magie.

Magie met knopen en koorden hebben een lange historie. In vele religies en culturen zijn rituelen te vinden waarin het knopen van koorden een onderdeel waren.
In de katholieke kerk was het de gewoonte om een knoop te leggen als men een heilige aanriep voor hulp. De knoop diende er voor om de heilige aan zich te binden tot dat de hulp was ingewilligd.
Mohammed zou vervloekt zijn met een knoop. Als deze niet was gevonden en los gemaakt zou hij zijn overleden.
De Hindoestanen associëren het leggen van knopen met Goden van de dood.
Bhoedisten zien het los maken van knopen als een proces van bevrijding.
In de middeleeuwen verkochten zogenaamde knopenblazers windknopen aan zeemannen. Ze knoopten drie knopen in een doek of touw terwijl ze spreuken prevelden en over de knoop bliezen. Als de zeeman eenmaal op zee één knoop los maakte zou hij een zacht windje krijgen, twee kopen een sterke wind, drie knopen een storm.

In vele culturen was het gebruik om knopen los te maken als een vrouw moest bevallen. Knopen zouden de bevalling bemoeilijken. Zo ook als er iemand op zijn doodsbed lag. Het ontdoen van knopen zou het lijden verlichten en het loslaten van het leven vergemakkelijken.
De sluier die een bruid draagt was oorspronkelijk een geknoopt netje om haar te beschermen tegen het kwaad.
Nu kennen we nog de uitspraak: De knoop door hakken (Een beslissing nemen om door te kunnen gaan) en het leggen van een knoop in je zakdoek om iets niet te vergeten.

Koorden en knopen magie is op vele manieren toe te passen. Ter bescherming, als je op reis bent of je op plekken begeeft waar je je niet op je gemak voelt.
Om betere prestaties te leveren tijdens werk of studie. Het verzegelen van een besluit of toewijding. Maar ook om een ander te helpen. Hierbij is het van belang dat de persoon op de hoogte is van de magische intentie waarmee je het koord hebt opgeladen en bereid is om er mee te werken. Je kunt ook een koord maken dat dient als een draagbare magische cirkel om in te werken.
Knoopmagie kan je ook inzetten om iets los te laten, zoals angst of verdriet. Daartoe visualiseer je de pijn in de knoop. Geef je zelf wat tijd om je evenwicht te hervinden en maak de knoop dan los.

Een magisch koord wordt gemaakt van natuurlijk materiaal zoals wol, katoen of zijde. In mijn ogen mist synthetisch materiaal kracht. Het is mooi als je de draden zelf kunt spinnen van ruwe wol. Bedenk dat je met elke handeling de kans hebt om het materiaal te voeden met jouw intentie. Met het vlechten kun je de dikte van het koord bepalen. Om het rafelen van de uiteinden te voorkomen doop je ze in gesmolten was van een kaars. De kleur, maar ook het aantal knopen kun je aanpassen aan je magische intentie. Elk getal heeft net zoals kleur zijn eigen vibratie. Je kunt dit inzetten om je magie te versterken.
Werk alleen, tijdens maanlicht en eventueel op de juiste dag en planeet uur.
Gebruik passende wierook en kaarsen.
Desgewenst kun je haren, veren, kralen of ander materiaal in je koord verwerken. De lengte is afhankelijk van het doel wat je voor ogen hebt. De maat van je gespreide armen of de lengte van je lichaam geven een persoonlijke tint.
Tijdens het vlechten van het koord visualiseer je het gewenste effect. Je kunt ook een zelfgemaakte spreuk reciteren. Laad het koord op door haar door de wierook en de vlam te halen. Je kunt er ook op blazen. Trek een pentagram over het koord. Tijdens het knopen verzegel je de intentie. Dit kan de traditionele negenknopen spreuk zijn, maar ook een die aangepast is aan het aantal dat je hebt gebruikt.

-----2----8----4----6----1----7----5----9----3----

Met de knoop van één
begint mijn magie meteen
Met de knoop van twee
Geef ik snelheid mee
Met de knoop van drie
geef ik aan voor wie
Met de knoop van vier
Haal ik de kracht hier
Met de knoop van vijf
Groeit zij buiten kijf
Met de knoop van zes
Snijdt zij als een mes
Met de knoop van zeven
Wil ik uitkomst geven
Met de knoop van acht
Is mijn magie volbracht
Met de knoop van negen
Geef ik haar mijn zegen

Er zijn vele voorbeelden te vinden van rituelen met koorden. Mijn overtuiging is dat een ritueel de meeste kracht heeft als je haar zelf ontwerpt.
Als het koord haar dienst gedaan heeft kun je haar het beste verbranden.
Maankoorden.
Met het maken van maankoorden ben je instaat om de kracht van een specifieke maanfase vast te leggen in het koord om op een later tijdstip te gebruiken. De kracht van de maanfase wordt vastgehouden door de knopen die je in het koord legt. Het is natuurlijk altijd beter om te wachten tot de juiste maanfase is aangebroken. Om een maankoord te maken vlecht je een koord op het tijdstip van de gewenste maanfase. Gebruik een kleur die de kracht van die maanfase ondersteunt. Pas ook je wierook en de kleur van je kaarsen aan. Tijdens het vlechten reciteer je een zelfgemaakte spreuk of mediteer je op haar specifieke energie. Laad het koord op met de wierook en haal haar vluchtig door de vlam. Desgewenst kun je een passende Godin aanroepen. Trek een pentagram over je koord met je Athame of je vinger. Knoop dan je negen knopen en gebruik de laatste om de uiteinden aan elkaar te binden. Leg het koord om je kaars en laat haar daar een tijdje liggen. Berg haar op in een zakje en bewaar haar bij je andere werktuigen.
Als je met je maankoord wilt werken houd je haar in je hand of leg je haar in een cirkel rond een kaars.
Het is niet noodzakelijk om het koord weer op te laden. Door de knopen blijft de kracht van de maanfase behouden.

Powered by Blogger