Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan!
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over magie & divinatie.

donderdag, mei 06, 2004

Inleiding tot de Tarot.

De kaarten van de tarot zijn al eeuwen oud. De eerste exemplaren doken rond 1400 op in Italië. Omdat de kaarten voor het eerst met de komst van de zigeuners het middeleeuwse Europa bereikten, is de oorsprong onduidelijk; zigeuners waren - en zijn ook nu nog - vrijwel altijd onderweg en hun “wortels” reiken tot aan het Indiase subcontinent en Noord-Afrika. De Tarot is een oud esoterisch en psychologisch systeem. Het lezen van de kaarten wordt gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen. De antwoorden moeten leiden tot meer inzicht in onszelf en in de wereld om ons heen.
Ze bestaat uit 78 kaarten, verdeeld in de grote Arcana en de kleine Arcana. Arcana is Latijn voor geheim, dat wat verborgen is. Deze geheimen staan voor de kennis van de spirituele wereld en onze verborgen drijfveren.
De grote Arcana bestaat uit 22 kaarten die archetypen uitbeelden. Een archetype is een beeltenis van abstracte waarden in het leven die voor iedereen herkenbaar zijn. Je zou kunnen zeggen dat ze levensfasen symboliseren.
De Kleine Arcana staat voor het leven van alledag en dagelijkse gebeurtenissen. Deze Kleine Arcana is onderverdeeld in 16 hofkaarten (Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap) en 40 getalskaarten, oplopend van één (Aas) tot en met tien. De hofkaarten staan voor de mensen om ons heen en hoe we elkaar beïnvloeden. De getalskaarten staan voor onszelf en onze omstandigheden. De kaarten van de Kleine Arcana zijn de voorlopers van onze huidige speelkaarten die pas in de Middeleeuwen zijn ontstaan. In de vroegere kaartspelen verwijzen de kleuren van de Kleine Arcana naar de vier middeleeuwse standen. Zwaarden (schoppen) staan voor de adel, Bekers ( harten) staan voor de geestelijkheid, Pentakels ( ruiten) staan voor de kooplieden en Staven (klaveren) staan voor de boeren en het gewone volk.De grote Arcana
De grote Arcana symboliseert de levensfasen. In elke levensfase hebben we een aantal 'opgaven'.
Zo is de eerste fase, die van de kindertijd, de fase van het leggen van een basis voor ons verdere leven: fysiek (lichamelijke ontwikkeling), emotioneel (het leggen van een basis van zelfvertrouwen en vertrouwen om 'de wereld' in te durven gaan), cognitief (scholing en opleiding) en sociaal (het kunnen aangaan van relaties).
De eerste zeven kaarten van de grote Arcana gaan over de ontwikkeling van het bewustzijn. De 0 is De Dwaas en wordt beschouwd als degene die de levensweg aflegt en zodoende loopt hij door de hele Grote Arcana heen en heeft hij geen vaste plek in het spel. De Dwaas symbool van de onschuld in volledig vertrouwen, zonder angst, spontaan, open voor het leven. Echter: we moeten het leven in, de fase van de kinderlijke onschuld kunnen we niet handhaven. We zullen onze levenslessen moeten leren. Aan het eind van zijn levensweg, als 22ste kaart, is De Dwaas gegroeid en heeft hij levenservaring opgedaan. De cirkel is nu weer rond en hij zou kunnen reïncarneren om als nul aan een nieuwe levenscyclus te beginnen.

De volgende zeven kaarten symboliseren het onderbewuste. Als jonge volwassene ben je bezig met je plaats in dit leven te verwerven. Daarbij komen er twijfels en vragen als: is dit nu alles? Wat is de zin, het doel van het leven? Je gaat nadenken over jezelf: wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? Als je dan eenmaal 'gesetteld' bent, en je hebt een baan, een partner en eventueel kinderen, dan kan er op een gegeven moment een omslag in je leven komen, bijvoorbeeld de 'midlifecrisis'. Deze kaarten symboliseren het innerlijk onderzoek naar wie we werkelijk zijn.

De laatste kaarten symboliseren het bovenbewuste. Je hebt je plaats verworven, een aantal dingen gerealiseerd, en je bent ook tegen je grenzen aangelopen. Bepaalde dromen heb je misschien waar kunnen maken, en andere niet. Je bent tegen de 'hardheid' van het leven aangelopen en hebt een aantal keren je neus gestoten. Je weet dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is. Je ziet bijvoorbeeld dat er geen al te grote carrièreperspectieven meer zijn, je kinderen worden groter, en je vraagt je af: wat is nu mijn toekomst? Je gaat je richten op de grote levensvragen: waartoe zijn wij op aarde? Er kan dan een spirituele verdieping plaats vinden. De kaarten symboliseren de ontwikkeling van spiritueel bewustzijn; het gaat er dan om ons ware zelf te vinden, een eenheid te vinden met de krachten van het leven.
De kleine Arcana
De kaarten van de kleine Arcana geven “vorm” aan de inhouden van de kaarten van de grote Arcana.
De Staven vertegenwoordigen het element vuur. Het Sleutelbegrip is de wil, actie. Ze staan voor communicatie, nieuwe ontwikkelingen en groei. Astrologisch worden deze kaarten geassocieerd met de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. Het vuurelement betekent energie en onderneming, creativiteit en de drang om dingen op gang te brengen.

Pentakels zijn gerelateerd aan het element aarde en de tekens Stier, Maagd en Steenbok. Zij hebben betrekking op de materiële wereld, op concrete zaken. Sleutelbegrip is de materie, het bezit. De kaarten van Pentakels worden geassocieerd met financiën, met verdiensten, uitgaven en besparingen. Ze hebben betrekking op zekerheid, groei en vooruitgang, winst en verlies. Het gaat om praktische resultaten, die je aantreft, verandert of zelf voortbrengt.

De Zwaarden vertegenwoordigen het element lucht. Sleutelbegrip is de geest, het mentale. Astrologisch gezien zijn ze gerelateerd aan het element lucht en de tekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Ze beheersen het gebied van de geest in de vorm van ideeën en zorgen en hebben ook betrekking op serieuze beslissingen, vertragingen, teleurstellingen, beperkingen en verliezen. Ook worden zwaarden geassocieerd met reizen, letterlijk of figuurlijk. Van oudsher is het zwaard een zinnebeeld van oordelen, het vermogen om een oordeel te vellen en te voltrekken. Met het zwaard kunnen we in iets doordringen, het scheiden en dus onderscheiden.

De Kelken vertegenwoordigen het element water, de tekens Kreeft, Schorpioen en Vissen. Sleutelbegrip is de ziel. Zij worden dan ook geassocieerd met gevoelens en emoties, bijvoorbeeld in liefde en relaties. Ze representeren vooral de verlangens en angsten bij een bepaalde gebeurtenis.


Powered by Blogger